تودیگرخوب نخواهی شد...

تا آخــــــرِ عمـــــر،

درگیـــــر من خواهی بود!!!

و تظــاهر میکنی کـه اینطور نیست،

مقایسه تو را از پــا در خواهد آورد...

"مـــــــــــــــــــن"

میدانم به کجای قلبت شلیک کرده ام!

"تـــــــــــــــــــــو"

دیگر خـــوب نخواهی شد...!


/ 0 نظر / 43 بازدید