فقط همین!

گاهی حضور بعضی دوستانمان را میخواهیم؛

نه برای تنهایی!

نه برای توجــــــــــه!

نه برای پـــــــرکردن وقـــت!

نه برای خنــــــــــداندنمـــــــــان!

نه از روی اجــــــــــبار و رفع تکلــــیف!

فقط برای اینـــکه حواســشان به مــا باشد؛

اینکه بودنشان به ما بفهماند که تنها نیستیم

و ارزش این را داریم که یـــــادمــــان کنـــند!

فقـــــــــــــــــط همـــــــــــــــــــــــــین!

 

/ 217 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خسته دل

دور دستان را ز احسان یاد کردن همت است ور نه هر نخلی به پای خود ثمر می افکند (صائب تبریزی)

فاطمه

سلام وب خوشجلی داری منتظر حضورت هستم [لبخند]

سروش

حتی اگر شاعرا به صراحت میگفتن: عزیزم دلم واست تنگ شده بریم بیرون؟ . . . . . . . بازم معلم ادبیاتا میگفتن منظور شاعر معشوق الهی و عروج به سمت خدا بوده !!!!!!!

سروش

به قولﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ : ..ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!..ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫـــــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕــــــــﻮﯾﻢ :ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ " ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ !!..."ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ !!...ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ !!...ﺍﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ..ﻣـــــــــــــﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ !!...ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ...

سروش

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . . دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . . اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!! وَ حآل هــَم کِه گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . . زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . . وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . . گریـــه کنی . . .

سروش

میخــــــواهم عوض شوم! چرا بایـــــد دلتنگ آغوشت باشم؟ میخـــــــواهم تو دلتـــــنگ آغوشَـــم باشــــی! میخـــواهم آن سیــــبِ قرمزِ بالـــای درخــــــت باشـــــَم در دورتـــــرین نـــقطه… … دقت کن!!!رسیدن بـــــه مَــــن آسان نیـــــست اگر هِـــمـَتـَش را نـَـــداری آسیــــبی به درخت نــــزن بـــــه همان سیــــب های کِرم خورده ی روی زمــــــین قانـــــــــــــع بــاش!

سروش

•دقایقی در زندگی هستند که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی اورا از رؤیاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی…

شهرزاد121

◙◘◙ב֗ــُـْـــנآیـْآ ×میتَرωََـْـم ◙◘◙اَگْر بِْه خـْآطِرِ اِیْــ×ـن زِندِگْیْ ◙◘◙شُکرَتــــْـــ×ــ کُنَمْ... ◙◘◙فِکْــ×ــر کُنیْ بِهِتــْـــ×ـــ ◙◘◙تیْکْـــ×ــه مْینـْــ:(ــנآزَمْ

mohi

چه عکس شادیه!!!! دلم خواست![قلب]