نیازی به انتقام نیست...!

نیــازی بـه انتـــــــــــــقام نیـست... !

فـقط مـنتظر بـمان ...

آنـها کـه آزارت مـی دهند...؛

سرانـجام بـه خـود آسیـب مـی زنند...!

و اگـر بـخت مـدد کنـد ...

خــداوند اجـازه مـی دهد تماشاگرشان باشــی...!


/ 0 نظر / 529 بازدید