♥ زادروزت خجسته باد!♥

 امروزخورشیـدشادمانه ترین طلوعش راخواهدکرد

ودنیارنگ دیگری خواهدگرفت!

قلـبهابه مناسبت آمدنت خوش آمدخواهندگفت!

 

فرشته ی آسمانی سالروززمینی شدنت مبارک!

 

 

روزی که به دنیاآمدی هرگزنمیدانستی زمانی خواهدرسید،

که آرامش بخش روح و روان کسی هستی

که بابودن تو،دنیابراش زیباتراست!

          

 

 ساحل جونم،تولدت مبارک 

 

حیف شدکه امروزتودرسفری ومن نمی تونم کنارت این روزقشنگ روجشن بگیرم!

  

امامهم نزدیکی دلــــهاست!

 

همین که میدونم سلامتی واسم قدِ یه دنیــــــــــــــا می ارزه!

 

 

 

 

ساحل عزیزم!

نمیدانم درزندگیت بهترین چگونه معنا میشود،

من همان رابرایت آرزومندم!

 

 

 

 

 

 

تمام لحظه های عمرم بدرقه ی نفس کشیدن توست؛

 

 

 

به دنبال کوچکترین فرصت بودم تابزرگترین تبریک رانثارقلب مهربانت کنم!

 

 

 

ورق خوردن برگ سبزدیگری اززندگیت راتبریک می گویم!

 

/ 0 نظر / 408 بازدید